Bonsai

tin tức

Bonsai và các dáng cơ bản 02

 Trong 5 dáng cơ bản của bonsai thì bonsai dáng trực tượng trưng cho người quân tử với tính cách trung trực, thẳng thắn.
SẢN PHẨM KHÁC