Bonsai

tin tức

Bonsai và các dáng cơ bản 03

Bên cạnh bonsai dáng trực thì bonsai trực lắc cũng là một trong những dáng thường thấy của cây cảnh ngoài tự nhiên.
SẢN PHẨM KHÁC