Bonsai

tin tức

Các dáng khác của bonsai 05

 Bonsai rừng hay cụm rừng là một trong những tác phẩm bonsai được hình thành từ nhiều cây khác nhau trong cùng một chậu chứa.
SẢN PHẨM KHÁC