Bonsai

tin tức

Các dáng khác của bonsai 06

 Bonsai song thụ hay tam thụ thể hiện được sức mạnh của sự đoàn kết.
SẢN PHẨM KHÁC